Kort om stamning

      

* Cirka 1 % av den vuxna befolkningen stammar.

* Stamning innebär svårigheter att komma vidare i talet även fast personen vet vad hen vill säga.

* Stamning kan kännetecknas av upprepningar av ljud, stavelser och/eller ord. Förlängningar av ljud kan

   förekomma och även blockeringar, det kan vara svårt att starta talet.  

* Muskelspänningar och/eller medrörelser kan förekomma.

* Det är inte alltid som stamning hörs, men trots det kan stamning medföra svårigheter i ens vardag. 

* Stamning kan skapa en talrädsla och medföra att man undviker vissa situationer som t ex telefonsamtal,

   handla över disk och tala inför andra. 

* Stamning kan uppfattas som nyckfull och kan variera i perioder. 

* Stamning upplevs olika från person till person. Stamning behöver inte innebära stamningsproblem.

* Forskning tyder på att stamning kan ha en neurobiologisk grundorsak. Det finns flera faktorer som

   samverkar när det gäller stamningens uppkomst och utveckling.


Läs mer om stamning : Stamningsförbundet


           Behandling

         

Vad har du för målsättning med behandlingen? Vi kartlägger stamningen tillsammans. På vilket sätt stammar du? När besväras du av stamningen? Hur påverkar stamningen din vardag? Behandlingen utgår från dig och dina behov. Det kan innebära att vi arbetar med tankar, känslor och attityder kring stamning och/eller taltekniker. Vi undersöker vilka strategier du kan använda för att hantera stamningen i olika situationer. 

 

Ingen remiss behövs. Du betalar själv för besöket. Det går bra att betala kontant vid besöket eller gärna med swish. Vill du hellre göra en betalning via bank innan besöket går det också bra.

       

Mejla mig, jag svarar oftast inom 24 h. Vi bokar en tid för ett första besök. Därefter kommer vi överens om lämplig fortsättning.