Vad kan jag göra för er förskola?

         

Jag erbjuder förskolepersonal kompetensutvecklande insatser i form av TAKK inspirationsföreläsning, TAKK workshop och generell handledning samt handledning kring enskilda barn. Det finns även möjlighet att ge handledning/utbildning online.


Vid handledning kan vi ta upp ämnen som till exempel


* tidiga insatser vid bristande samspel och ögonkontakt

* implementera TAKK i förskolan

* språkutvecklande arbetssätt 

* lågaffektivt bemötande

* barn med talängslan

* flerspråkighet

* stamning

  

Alla uppdrag anpassas efter era önskemål om innehåll och längd. Mejla mig och beskriv vilka behov ni har på er förskola så lämnar jag ett förslag på upplägg samt kostnad.

          

Boktips!