TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Sedan slutet av 70-talet har tecken från teckenspråket använts parallellt med talat språk i

språkstimulerande syfte för barn i behov av särskilt stöd. Teckenanvändandet har utvecklats

över tid och det har blivit allt vanligare att använda sig av TAKK i förskolan.


                                Är det någon skillnad mellan teckenspråk och TAKK?
—
Det är en fråga jag ofta får. Javisst är det skillnad! Lite kort:


- Teckenspråk är ett första språk (modersmål) för döva och har egen grammatik. Alla ord

   tecknas.

- TAKK är ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt.  Används parallellt med tal.

  Huvudorden tecknas.


När vi använder TAKK lånar vi tecken från det svenska teckenspråket. Vi tecknar samtidigt som vi talar. Ibland förenklar vi tecken. Tecken är ett komplement till talet. "Kärt barn har många namn" - du kanske också har hört TAKK benämnas som t ex Stödtecken, Tecken som stöd, Teckenkommunikation eller Teckenstöd.


                                                         Varför använder vi TAKK?
—
- För att kunna göra sig förstådd när talet inte räcker till och som stöd när man har svårt att

  förstå talat språk.

- Bidrar till att barnet kommer igång med sin kommunikation.

- Stimulerar barns språkutveckling.

- Ger de yngsta barnen på förskolan större möjligheter att vara delaktiga.

- Utgör en brygga mellan språken för barn med annat modersmål än svenska.

- Tecken som stöd kan vara en väg till det talade språket.

          I webbshoppen kan du köpa TAKK-material.  Foton/illustrationer från Pixabay samt privata.

                                 Ritade tecken från Specialpedagogiska skolmyndigheten (avtal finns).


Ett roligt sätt att lära sig tecken är att sjunga!

         Jag lägger upp mina favoriter här från Instagram. Du hittar flera på nätet och du kan också skapa egna med hjälp av "ritade tecken". Klicka på bilden och skriv ut!