Jag kan tyvärr inte ta emot nya privata uppdrag just nu

                       men du kan komma på remiss till mig. Även möjligt med

                       digitala möten för utomlänspatienter.


                                       Kontakta mig via mejl, se adress ovan.


                                                                  Välkommen!

Nuvarande arbete: Logopedbyrån Dynamica i Gustavsberg

Jag har tidigare arbetat 

*Logopedbyrån Dynamica i Segeltorp

*Huddinge kommun, inkluderande tal- och språkgrupp i förskola, Vårby Gård.

*Handledning och utbildning för pedagoger, bl a TAKK-utbildning.

*Logopedmottagningar i Farsta, Nacka och Värmdö.

*Liljeholmens habiliteringscenter, barn & ungdom.

*Stockholms stamningsförening, projektledare med inriktning på ungdomar som stammar, föreläsningar inom skolan och ungdomsläger.

*Södersjukhuset

*Åsö logopedgrupp, Södermalm


Jag har en grundutbildning i Mental Träning. 


Läs mer om Mental Träning 


Jag har även en utbildning i klinisk hypnos. Hypnos kan användas som ett komplement i behandling. I ett avslappnat tillstånd arbetar vi vidare med tankar, känslor och attityder kring stamning och/eller taltekniker på ett mer lustfyllt och kreativt sätt. 


Läs mer om Hypnos

Inslag om hypnos från Nyhetsmorgon med min hypnoslärare Inger Lundmark

    HANTERING AV PERSONUPPGIFTER - INTEGRITETSPOLICY                                                                                                      

    I kontakt med Logoped Anette Staberg skyddas dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning

    och patientdatalagen. Jag följer den nya dataskyddsförordningen, GDPR, 2016/679/EU, som har till syfte att stärka   

    skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU.

    Hantering av e-post: Mejl läses och raderas därefter. Vid fortsatt kommunikation sparas din mejladress till dess

    kontakten avbryts. Jag hanterar inga mejllistor och gör inga massutskick. Vid behandling journalförs personuppgifter

    enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.


    Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida KONTAKT

Anette Staberg

leg logoped