Hej och välkommen!

                                                                       

Jag heter Anette och är legitimerad logoped sedan 1991. Under åren har jag till största delen arbetat

med utredning och behandling av barn med tal- och språksvårigheter samt med barn, ungdomar och vuxna som stammar. Jag har arbetat på logopedmottagning och inom habiliteringen (barn & ungdom). De senaste åren har jag även arbetat inom förskolan med att handleda och utbilda pedagoger bland annat inom TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation - tecken som stöd).


Mottagningen ligger i Stockholm (Södermalm). Du kan också träffa logoped online! Ett första besök på mottagningen är att rekommendera men har du inga möjligheter att komma till mottagningen kan vi ses online. Ingen remiss behövs. Du betalar själv för besöket.


Jag tar emot ungdomar och vuxna med


* stamningsproblem


* generell talängslan och specifik t ex vid muntlig framställning


* artikulationsstörning* Konsultation/rådgivning till föräldrar och lärare gällande barn/ungdomar som stammar, även online

        

* Jag erbjuder förskolepersonal kompetensutvecklande insatser i form av TAKK  inspirationsföreläsning, TAKK workshop och generell handledning samt handledning kring enskilda barn. Det finns även möjlighet att ge handledning/utbildning online.


* Är ditt barn inskriven i habiliteringen? Behöver du extra stöd/insatser för ditt barn är du välkommen

att kontakta mig. Jag har mött många familjer och barn med olika behov och diagnoser.

 

* Vill du hyra in mig för en kortare eller längre tid på din mottagning inom Primärvården eller

Habiliteringen? 


Kontakta mig via mejl med en förfrågan.


   

          Filmtips!

Om tecken som stöd till talet

En film av logoped Josefin Hansson, ca 7 min

Om stamning

En film av Uppsala universitet, ca 2 min